Tiền Phong: Mở rộng hệ thống với dịch vụ đám mây đa khu vực tại Việt Nam

TPO – Với những tính năng nổi bật như mạng riêng ảo VPN, kết nối điểm với điểm (MPLS), tường lửa, cân bằng tải… dịch vụ đám mây đa khu vực cho phép người dùng mở rộng hệ thống một cách chủ động, nhanh chóng và với lượng tài nguyên lớn.