Toà nhà IC, 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 0922 919 296 - 0354 312 551 hact6@fpt.com.vn

Sẵn dùng trên nhiều thiết bị

Dễ dàng truy cập và tương tác với nguồn cấp tin tức SharePoint của bạn dù bạn đi bất cứ đâu bằng cách sử dụng các ứng dụng di động của Sharepoint trên các thiết bị khác nhau.

Dễ quản lý

Bạn có thể được thiết lập trong nháy mắt! Bảng điều khiển quản trị mạnh mẽ cho phép tổ chức của bạn dễ dàng quản lý các chức năng, chính sách và bảo mật cho tất cả nội dung và tính năng trong SharePoint. Bảo trì tự động các máy chủ đảm bảo rằng bạn luôn được cập nhật các tính năng mới nhất với thời gian ngừng hoạt động tối thiểu.

Các tiêu chuẩn và độ tin cậy cấp doanh nghiệp

Bảo vệ dữ liệu của bạn bằng cách lưu trữ dữ liệu trong các trung tâm dữ liệu được phân bổ theo vùng địa lý với các chức năng phục hồi sau sự cố cao cấp và một nhóm chuyên gia giám sát máy chủ liên tục

Plan 1
118,000 VNĐ người dùng/tháng
Site Nhóm Hiện đại
Chia sẻ với Bên ngoài
Quản lý Nội dung
Cổng thông tin
Ứng dụng dành cho thiết bị Di động
Dòng công việc SharePoint 2013
Tìm kiếm
 
 
 
 
Plan 2
235,000 VNĐ người dùng/tháng
Site Nhóm Hiện đại
Chia sẻ với Bên ngoài
Quản lý nội dung
Cổng thông tin
Ứng dụng dành cho thiết bị di động
Dòng công việc SharePoint 2013
Tìm kiếm
Tìm kiếm trong doanh nghiệp
Khám phá điện tử
Excel, Visio và InfoPath Forms Services
Business Connectivity Services
Office 365 Enterprise E3
470.000/tháng
Site Nhóm Hiện đại
Chia sẻ với Bên ngoài
Quản lý nội dung
Cổng thông tin
Ứng dụng dành cho thiết bị di động
Dòng công việc SharePoint 2013
Tìm kiếm
Tìm kiếm trong doanh nghiệp
Khám phá điện tử
Excel, Visio và InfoPath Forms Services
Business Connectivity Services