Toà nhà IC, 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 0922 919 296 - 0354 312 551 hact6@fpt.com.vn


Plan 1
118,000 VNĐ người dùng/tháng
Site Nhóm Hiện đại
Chia sẻ với Bên ngoài
Quản lý Nội dung
Cổng thông tin
Ứng dụng dành cho thiết bị Di động
Dòng công việc SharePoint 2013
Tìm kiếm
 
 
 
 
Plan 2
235,000 VNĐ người dùng/tháng
Site Nhóm Hiện đại
Chia sẻ với Bên ngoài
Quản lý nội dung
Cổng thông tin
Ứng dụng dành cho thiết bị di động
Dòng công việc SharePoint 2013
Tìm kiếm
Tìm kiếm trong doanh nghiệp
Khám phá điện tử
Excel, Visio và InfoPath Forms Services
Business Connectivity Services
Office 365 Enterprise E3
470.000/tháng
Site Nhóm Hiện đại
Chia sẻ với Bên ngoài
Quản lý nội dung
Cổng thông tin
Ứng dụng dành cho thiết bị di động
Dòng công việc SharePoint 2013
Tìm kiếm
Tìm kiếm trong doanh nghiệp
Khám phá điện tử
Excel, Visio và InfoPath Forms Services
Business Connectivity Services