Toà nhà IC, 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 0922 919 296 - 0354 312 551 hact6@fpt.com.vn
Exchange Online Plan 1
94,000 VNĐ người dùng/tháng
Mỗi người dùng nhận được dung lượng lưu trữ hộp thư 50 GB và có thể gửi thư có kích cỡ lên đến 150 MB
Hỗ trợ Outlook
Quyền truy nhập trên nền web
Quản lý hộp thư đến
Cộng tác trên tài liệu
Nhóm
Lịch và liên hệ được chia sẻ
Ứng dụng bên thứ ba cho Outlook
Bảo mật
Hộp thư Lưu trữ Tại Chỗ
 
 
 
 
Exchange Online Plan 2
188,000 VNĐ người dùng/tháng
Mỗi người dùng nhận được dung lượng lưu trữ hộp thư 100 GB và có thể gửi thư có kích cỡ lên đến 150 MB
Hỗ trợ Outlook
Quyền truy nhập trên nền web
Quản lý hộp thư đến
Cộng tác trên tài liệu
Nhóm
Lịch và liên hệ được chia sẻ
Ứng dụng bên thứ ba cho Outlook
Bảo mật
Hộp thư Lưu trữ Tại Chỗ
Giữ Nội dung Gốc
Lưu trữ không giới hạn
Thư thoại được lưu trữ
Ngăn mất dữ liệu (DLP)
Exchange Online Kiosk
47,000 VNĐ người dùng/tháng
Mỗi người dùng nhận được dung lượng lưu trữ hộp thư 2 GB và có thể gửi thư có kích cỡ lên đến 25 MB
Hỗ trợ Outlook
Quyền truy nhập trên nền web
Lịch và liên hệ được chia sẻ
Ứng dụng bên thứ ba cho Outlook
Bảo mật
Hộp thư Lưu trữ Tại Chỗ
 
 
 
 
 
 
 
Office 365 Enterprise K1
92,000 VNĐ người dùng/tháng
Mỗi người dùng nhận được dung lượng lưu trữ hộp thư 2 GB và có thể gửi thư có kích cỡ lên đến 25 MB
Hỗ trợ Outlook
Quyền truy nhập trên nền web
Quản lý hộp thư đến
Cộng tác trên tài liệu
Nhóm
Lịch và liên hệ được chia sẻ
Ứng dụng bên thứ ba cho Outlook
Bảo mật
Hộp thư Lưu trữ Tại Chỗ
Yammer
SharePoint Online
Office Online