Tầng 12A, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 0922 919 296 - 0354 312 551 hact6@fpt.com.vn

CÁC GÓI CLOUD CƠ BẢN

Small 1
550.000 VNĐ/tháng
vCPU: 1 vCPU
RAM: 1 GB
SSD: 40 GB
Băng thông: 100Mbps
Lưu lượng truyền tải: Unlimited
Tường lửa: Free
Cân bằng tải: Free
Virtual VPN Router: Free
Small 2
710.000 VNĐ/tháng
vCPU: 1 vCPU
RAM: 2 GB
SSD: 40 GB
Băng thông: 100Mbps
Lưu lượng truyền tải: Unlimited
Tường lửa: Free
Cân bằng tải: Free
Virtual VPN Router: Free
Small 3
1.030.000 VNĐ/tháng
vCPU: 1 vCPU
RAM: 4 GB
SSD: 40 GB
Băng thông: 100Mbps
Lưu lượng truyền tải: Unlimited
Tường lửa: Free
Cân bằng tải: Free
Virtual VPN Router: Free
Medium-2
880.000 VNĐ/tháng
vCPU: 2 vCPU
RAM: 2 GB
SSD: 40 GB
Băng thông: 100Mbps
Lưu lượng truyền tải: Unlimited
Tường lửa: Free
Cân bằng tải: Free
Virtual VPN Router: Free
 
Medium-4
699.000 VNĐ/tháng
vCPU: 2 vCPU
RAM: 4 GB
SSD: 40 GB
Băng thông: 100Mbps
Lưu lượng truyền tải: Unlimited
Tường lửa: Free
Cân bằng tải: Free
Virtual VPN Router: Free
 
Medium-8
1.840.000 VNĐ/tháng
vCPU: 2 vCPU
RAM: 8 GB
SSD: 40 GB
Băng thông: 100Mbps
Lưu lượng truyền tải: Unlimited
Tường lửa: Free
Cân bằng tải: Free
Virtual VPN Router: Free
 
Medium-16
3.120.000 VNĐ/tháng
vCPU: 2 vCPU
RAM: 16 GB RAM
SSD: 40 GB
Băng thông: 100Mbps
Lưu lượng truyền tải: Unlimited
Tường lửa: Free
Cân bằng tải: Free
Virtual VPN Router: Free
 
Large-4
1.540.000 VNĐ/tháng
vCPU: 4 vCPU
RAM: 4 GB
SSD: 40 GB
Băng thông: 100Mbps
Lưu lượng truyền tải: Unlimited
Tường lửa: Free
Cân bằng tải: Free
Virtual VPN Router: Free
Large-8
1.288.000 VNĐ/tháng
vCPU: 4 vCPU
RAM: 8 GB
SSD: 100 GB
Băng thông: 100Mbps
Lưu lượng truyền tải: Unlimited
Tường lửa: Free
Cân bằng tải: Free
Virtual VPN Router: Free
Large-16
3.460.000 VNĐ/tháng
vCPU: 4 vCPU
RAM: 16 GB
SSD: 40 GB
Băng thông: 100Mbps
Lưu lượng truyền tải: Unlimited
Tường lửa: Free
Cân bằng tải: Free
Virtual VPN Router: Free
Large-24
4.740.000 VNĐ/tháng
vCPU: 4 vCPU
RAM: 24 GB RAM
SSD: 40 GB
Băng thông: 100Mbps
Lưu lượng truyền tải: Unlimited
Tường lửa: Free
Cân bằng tải: Free
Virtual VPN Router: Free
Extra-16
Liên hệ
vCPU: 8 vCPU
RAM: 16 GB
SSD: 40 GB
Băng thông: 100Mbps
Lưu lượng truyền tải: Unlimited
Tường lửa: Free
Cân bằng tải: Free
Virtual VPN Router: Free
Extra-24
Liên hệ
8 vCPU
RAM: 24 GB
SSD: 40 GB
Băng thông: 100Mbps
Lưu lượng truyền tải: Unlimited
Tường lửa: Free
Cân bằng tải: Free
Virtual VPN Router: Free
Extra-32
Liên hệ
8 vCPU
RAM: 32 GB
SSD: 40 GB
Băng thông: 100Mbps
Lưu lượng truyền tải: Unlimited
Tường lửa: Free
Cân bằng tải: Free
Virtual VPN Router: Free
Extra-48
Liên hệ
8 vCPU
RAM: 48 GB
SSD: 40 GB
Băng thông: 100Mbps
Lưu lượng truyền tải: Unlimited
Tường lửa: Free
Cân bằng tải: Free
Virtual VPN Router: Free
Contact Me on Zalo