FPT Higio Cloud bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của tôi như thế nào?

FPT HI GIO CLOUD cung cấp mạng kết nối bảo mật, toàn vẹn và mạnh mẽ cho các tài nguyên tính toán của bạn.

Chúng tôi cam kết với băng thông chuyên dụng, thiết bị phần cứng và phần mềm tinh vi, dữ liệu nhạy cảm của bạn sẽ luôn được bảo đảm bí mật tuyệt đối giữa hai điểm truyền thông.

FPT HI GIO CLOUD đặt tại trung tâm dữ liệu FPT Telecom – Trung tâm dữ liệu hàng đầu Việt Nam với các chứng nhận Quốc tế: ISO 9001, 50001, 27001, Uptime Tier III. FPT HI GIO CLOUD cung cấp miễn phí đến khách hàng nhiều tính năng bảo mật:

  • NAT
  • Tường lửa với các tùy chọn thiết lập chính sách truy cập
  • Tính năng chuyển tiếp cổng dịch vụ giữa mạng nội bộ và mạng công cộng
  • Miễn phí sử dụng tính năng mạng riêng ảo cao cấp (client to site, site to site) và xây dựng nhiều mạng nội bộ.