Tầng 12A, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 0922 919 296 - 0354 312 551 hact6@fpt.com.vn

Dịch vụ cho thuê đầu số 1900

Dịch vụ Thông tin, giải trí, thương mại đầu số 1900 là dịch vụ cho phép thực hiện cuộc gọi tới nhiều đích khác nhau thông qua một số truy nhập thống nhất trên toàn quốc. Dịch vụ này rất thích hợp cho các Doanh Nghiệp đăng ký đầu số Hotline CSKH và các tổ chức tư vấn hoặc các chương trình thương mại, giải trí.

Lợi ích của dịch vụ thuê đầu số 1900

Ðối với người thực hiện cuộc gọi:

Có thể gọi tại bất kỳ nơi nào mà chỉ cần nhớ một đầu số duy nhất.

– Chi phí cho cuộc gọi tư vấn hoặc giải trí tùy theo mức phí cam kết và yêu cầu.
Ðối với người cung cấp dịch vụ (chủ số dịch vụ 1900):

– Dễ dàng quảng bá với một số điện thoại duy nhất trên toàn quốc.

– Là loại hình kinh doanh mới qua mạng điện thoại thông qua các DV tư vấn hoặc giải trí.

Phương thức tính cước:

Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp muốn sử dụng dịch vụ đầu số 1900 nhằm mục đích cung cấp thông tin, thương mại, giải trí thì khi sử dụng dịch vụ 1900 khách hàng sẽ phải trả cước cài đặt dịch vụ ban đầu cho nhà cung cấp dịch vụ và hàng tháng khách hàng sẽ được nhận về phần cước kết nối kết xuất theo quy định. Nhà cung cấp dịch vụ dựa trên lưu lượng đến số dịch vụ 1900 của khách hàng để phân chia cước. Cước cài đặt được trả một lần khi thiết lập dịch vụ và được quy định như sau:

Phí đấu nối hòa mạng: 1,650,000 VNĐ/1 đấu số/ 1 lần đấu nối ( đã bao gồm VAT)

Phí thuê bao: 440,000 vnđ ( đã bao gồm VAT)

A.Đầu số 190066xx và đầu số 190068xx

Loại dịch vụDãy mức sốCuộc gọi từ các thuê baoGiá cước ( có VAT )
DV bình chọn giải trí và thương mạiMức 1
19006600 –> 19006619
19006630 –> 19006639
Thuê bao cố định, vô tuyến nội thị di động nội tỉnh600 VNĐ
DV bình chọn giải trí và thương mạiMức 1
19006600 –> 19006619
19006630 –> 19006639
Thuê bao di động toàn quốc1000 VNĐ
DV bình chọn giải trí và thương mạiMức 2:
19006650 –> 19006660
19006677 –> 19006689
19006695 –> 19006699
Thuê bao cố định, vô tuyến nội thị di động nội tỉnh800 VNĐ
DV bình chọn giải trí và thương mạiMức 2:
19006650 –> 19006660
19006677 –> 19006689
19006695 –> 19006699
Thuê bao di động toàn quốc1.500 VNĐ
DV bình chọn giải trí và thương mạiMức 3:
19006805 –> 19006811
19006818 –> 19006840
19006848 –>19006849
Thuê bao cố định, vô tuyến nội thị di động nội tỉnh1000 VNĐ
DV bình chọn giải trí và thương mạiMức 3:
19006805 –> 19006811
19006818 –> 19006840
19006848 –>19006849
Thuê bao di động toàn quốc2000 VNĐ
DV bình chọn giải trí và thương mạiMức 4:
19006850 –> 19006811
19006818 –>19006840
19006848 –>19006849
Thuê bao cố định, vô tuyến nội thị di động nội tỉnh1.500 VNĐ
DV bình chọn giải trí và thương mạiMức 4:
19006850 –> 19006811
19006818 –>19006840
19006848 –>19006849
Thuê bao di động toàn quốc3000 VNĐ
DV bình chọn giải trí và thương mạiMỨc 5:
19006661 –> 19006670
19006671 –> 19006676
19006690 –> 19006694
19006801 –> 19006804
19006812 –> 19006817
19006841 –> 19006847
Thuê bao cố định, vô tuyến nội thị di động nội tỉnh3000 VNĐ
DV bình chọn giải trí và thương mạiMỨc 5:
19006661 –> 19006670
19006671 –> 19006676
19006690 –> 19006694
19006801 –> 19006804
19006812 –> 19006817
19006841 –> 19006847
Thuê bao di động toàn quốc5000 VNĐ

B.Dải đầu số mới 19006xxx

Loại dịch vụ Dãy các mức sốCuộc gọi từ …Giá cước ( có VAT )Mức phân chia
DV bình chọn giải trí và thương mại và CSKHMức 1: 190060xxThuê bao cố định, vô tuyến nội thị di động nội tỉnh, toàn quốc1000 VNĐ%
DV bình chọn giải trí và thương mại và CSKHMức 2: 19006100 – 19006129Thuê bao cố định, vô tuyến nội thị di động nội tỉnh, toàn quốc2000 VNĐ%
DV bình chọn giải trí và thương mại và CSKHMức 3:19006130 – 19006159Thuê bao cố định, vô tuyến nội thị di động nội tỉnh, toàn quốc3000 VNĐ%
DV bình chọn giải trí và thương mại và CSKHMức 4: 190062xxThuê bao cố định, vô tuyến nội thị di động nội tỉnh, toàn quốc5000 VNĐ%
DV bình chọn giải trí và thương mại và CSKHMức 5: 19006160 -19006199Thuê bao cố định, vô tuyến nội thị di động nội tỉnh, toàn quốc8000 VNĐ%
DV bình chọn giải trí và thương mại và CSKHMức 6: 190065xxThuê bao cố định, vô tuyến nội thị di động nội tỉnh, toàn quốc10.000 VNĐ%
DV bình chọn giải trí và thương mại và CSKHMức 7: 190067xx – 190069xxThuê bao cố định, vô tuyến nội thị di động nội tỉnh, toàn quốc15.000 VNĐ%