Toà nhà IC, 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 0922 919 296 - 0354 312 551 hact6@fpt.com.vn

Duy trì kiểm soát

Với tính năng lưu trữ Exchange, hộp thư lớn và chính sách duy trì, người dùng của bạn có thể lưu giữ những dữ liệu quan trọng vào một nơi và bạn có thể kiểm soát nhu cầu lưu trữ và tuân thủ của mình.

Làm được nhiều thứ hơn trên bất kỳ thiết bị nào

Exchange giúp bạn làm việc năng suất hơn bằng cách giúp bạn quản lý khối lượng thông tin liên lạc ngày càng tăng trên nhiều thiết bị và cùng nhau làm việc hiệu quả hơn theo nhóm.

Bảo vệ tổ chức của bạn

Exchange giúp bảo vệ việc trao đổi thông tin kinh doanh và các thông tin nhạy cảm, đơn giản hóa việc tuân thủ nội bộ và tuân thủ quy định. Các tính năng chống vi-rút, thư rác, tấn công lừa đảo được dựng sẵn giúp tích cực bảo vệ thông tin liên lạc của bạn. Các tính năng ngăn mất dữ liệu giúp xác định, giám sát và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm thông qua phân tích nội dung chuyên sâu và Mẹo Chính sách trong Outlook thông báo cho người dùng về các vi phạm chính sách trước khi gửi dữ liệu nhạy cảm.

Exchange Online Plan 1
94,000 VNĐ người dùng/tháng
Mỗi người dùng nhận được dung lượng lưu trữ hộp thư 50 GB và có thể gửi thư có kích cỡ lên đến 150 MB
Hỗ trợ Outlook
Quyền truy nhập trên nền web
Quản lý hộp thư đến
Cộng tác trên tài liệu
Nhóm
Lịch và liên hệ được chia sẻ
Ứng dụng bên thứ ba cho Outlook
Bảo mật
Hộp thư Lưu trữ Tại Chỗ
 
 
 
 
Exchange Online Plan 2
188,000 VNĐ người dùng/tháng
Mỗi người dùng nhận được dung lượng lưu trữ hộp thư 100 GB và có thể gửi thư có kích cỡ lên đến 150 MB
Hỗ trợ Outlook
Quyền truy nhập trên nền web
Quản lý hộp thư đến
Cộng tác trên tài liệu
Nhóm
Lịch và liên hệ được chia sẻ
Ứng dụng bên thứ ba cho Outlook
Bảo mật
Hộp thư Lưu trữ Tại Chỗ
Giữ Nội dung Gốc
Lưu trữ không giới hạn
Thư thoại được lưu trữ
Ngăn mất dữ liệu (DLP)
Exchange Online Kiosk
47,000 VNĐ người dùng/tháng
Mỗi người dùng nhận được dung lượng lưu trữ hộp thư 2 GB và có thể gửi thư có kích cỡ lên đến 25 MB
Hỗ trợ Outlook
Quyền truy nhập trên nền web
Lịch và liên hệ được chia sẻ
Ứng dụng bên thứ ba cho Outlook
Bảo mật
Hộp thư Lưu trữ Tại Chỗ
 
 
 
 
 
 
 
Office 365 Enterprise K1
92,000 VNĐ người dùng/tháng
Mỗi người dùng nhận được dung lượng lưu trữ hộp thư 2 GB và có thể gửi thư có kích cỡ lên đến 25 MB
Hỗ trợ Outlook
Quyền truy nhập trên nền web
Quản lý hộp thư đến
Cộng tác trên tài liệu
Nhóm
Lịch và liên hệ được chia sẻ
Ứng dụng bên thứ ba cho Outlook
Bảo mật
Hộp thư Lưu trữ Tại Chỗ
Yammer
SharePoint Online
Office Online